Wat is effortless coaching?

Effortless Coaching is de manier om mensen te helpen een moeiteloos en vervullend leven te leiden, vrij van frustraties, blokkades en klachten. Geen gemakzuchtig leven, maar een leven vol van positieve energie, met passie, plezier en inspiratie.

Een leven van voldoening en vervulling, ongeacht uitdagende omstandigheden, dat is wat we onder moeiteloos verstaan.

Waarom Effortless Coaching?

In ons dagelijks leven staan we voortdurend onder invloed van allerlei indrukken en impulsen en lijken daar zelfs aan gewend. Ons biologisch systeem werkt heel hard om al die impulsen te verwerken. Door de grote hoeveelheid aan indrukken, gedachtes, emoties en zorgen, verkeren we bijna permanent in een staat van verdediging (overlevingsdrang). We gaan daarbij gebukt onder fysieke en emotionele spanning en een onvermogen om een vervuld leven te leiden. Er lijkt haast nooit rust te zijn, we genieten te weinig en we komen zelden of nooit toe aan die dingen die we eigenlijk zouden willen in en met ons leven.

Ongemerkt raken we steeds meer belast met onderbewuste emotionele blokkades, onverwerkte emoties en beperkende overtuigingen, die ons leven lijken te beheersen. De gevolgen hiervan zien we terug in onze relaties, in ons gevoel van eigenwaarde en in de mate waarin we nog een gevoel van blijheid en vrijheid kunnen ervaren. Al onze prestaties op elk terrein van ons leven worden hierdoor teruggehouden.

Wanneer het ons zou lukken om deze situatie te keren, ontdekken we een enorm potentieel aan voldoening, gezondheid en geluk.

Hoe kan een effortless coach jou helpen?

Een effortless coach helpt je om in contact te komen met je innerlijke zelf. De coach helpt je te ontdekken wat je echt zou willen in en met je leven, maar ook om te onderzoeken wat je in je huidige situatie hiervan weerhoudt. Je gaat zien en voelen wat een groot verschil het uitmaakt als je je persoonlijke belemmeringen zou kwijtraken.

Dit inzicht zetten we om in een dubbele beweging:  weg bij wat je tegen houdt om echt te leven zoals jij dat wilt en beginnen met het leven dat eigenlijk bij jou hoort.

 

Ik coach je daarbij om je eigen antwoorden te vinden in jezelf, zodat de oplossingen en doelen uit jouzelf voortkomen en daardoor blijvende veranderingen bewerkstelligen. Die gaan we met simpele technieken samen oplossen. Samen ga je een heel stuk verder komen, wat mij betreft helemaal daar waar jij zijn wilt, dat is ons gezamenlijk commitment.

 

We starten met een geheel vrijblijvende ontdekkingssessie, waarin je meer inzicht krijgt in waar je nu staat, waar je graag zou willen zijn en wat je belemmert om daar te komen.

Je gaat gegarandeerd met inzichten naar huis waar je zelf mee verder kan, of waar we samen in een traject aan gaan werken.

 

Interesse? Neem contact met me op en vraag een (gratis)ontdekkingssessie aan.


 

Goed Werkgeverschap.

 

 

In de Code goed bestuur, zoals de PO-raad deze in 2017 heeft bijgesteld, wordt in artikel 7 gewezen op goed werkgeverschap. Onder goed werkgeverschap wordt onder andere verstaan: “er voor zorgen dat de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan de processen kunnen leveren”.

 

We weten allemaal dat goed onderwijs wordt geleverd door goed personeel. Goede werkgevers zorgen goed voor hun personeel. Goede werkgevers (h)erkennen de professionaliteit van hun personeel en respecteren de medewerkers.
Goed personeelsbeleid, gekoppeld aan een helder, effectief ziekte en verzuimbeleid zorgt er voor dat medewerkers maximaal kunnen worden ingezet. Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom is het van belang om accenten te leggen op preventief ziekteverzuim.

 

De onderwijsatlas (oktober 2017) laat zien dat het verzuim in het basisonderwijs nog steeds oploopt. In 2015 was het gemiddelde verzuim 6,4%, waarbij aangetekend dat oudere werknemers meer en langer verzuimden. Bij het werk gerelateerde ziekteverzuim bleek dat werkdruk hierbij een belangrijke rol speelt. Ongeveer 84% van de werknemers in het onderwijs ervaart zeer veel/veel werkdruk. Aan de andere kant scoort de betrokkenheid/ bevlogenheid van de werknemers in het basisonderwijs het hoogst van alle overheidssectoren. Trots op hun werk is 94% van de werknemers en 88% is enthousiast over het beroep.

 

Ondanks alle maatregelen is ziekteverzuim niet helemaal te voorkomen, maar is wel deels beïnvloedbaar. Het beïnvloeden van uitval, leidt tot kosten besparing en draagt bij aan goed werkgeverschap. De aandacht voor ziekteverzuim preventie en de aandacht voor duurzame inzetbaarheid neemt toe. Dit komt voort vanuit ontwikkelingen als het eigen risicodragerschap (ERD) voor verzuim en vervanging; wijzigingen in de CAO-po en vanuit maatschappelijke veranderingen.

 

Vanuit de CAO-po wordt duidelijk dat zowel werkgever als werknemer aandacht moeten besteden aan duurzame inzetbaarheid. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaan hand in hand.
Een goede professionele cultuur, met gedeelde verantwoordelijkheid en een goede open dialoog zijn hierbij essentieel. Het vraagt om een oplossingsgerichte houding van leidinggevenden tijdens verzuim- of preventiegesprekken. Hierbij staat de oplossing van het probleem centraal en niet het probleem zelf. Leidinggevenden die gaan zorgen “voor” hun werknemers, creëren afhankelijke medewerkers, die zich niet verantwoordelijk voelen voor de oplossing van het probleem. Warme zakelijkheid, waarbij niet zorgen “voor”, maar zorgen “dat”, het devies is, geeft de grootste kans op succes.

 

Binnen het onderwijs zijn er een aantal groepen die om extra aandacht vragen als het gaat om preventief ziekteverzuim.
Ten eerste zijn dat de startende leerkrachten. Naast het goed leren toepassen van competenties en vaardigheden in de dagelijkse werkelijkheid, wordt deze groep vaak geconfronteerd met twijfels, onzekerheden, oververmoeidheid, een afkalvend ideaalbeeld en in sommige gevallen een ongeremde ambitie.
De tweede groep bestaat uit de “overbelaste” medewerkers. Dat zijn de medewerkers die hoge werkdruk ervaren en last hebben van een verstoorde werk-privé balans.
De derde groep bestaat uit mogelijke vastlopers. Medewerkers die het gevoel hebben de regie te verliezen, ontwikkelingen in het werk moeilijk bij kunnen houden, onzeker zijn over de volgende stap in hun onderwijs carrière.

 

Met Kompassie

Rob Nieuwenhuis

info@metkompassie.nl

06-51886128

 

Kennismakingsbezoeken en ontdekkingssessies vinden plaats in overleg. Dat kan op je werkplek zijn of bij je thuis.

Coaching sessies vinden plaats in coach-huizen in de regio.