Doelgroepen en tarieven.

Doelgroepen.

In principe is iedereen die een blijvende verandering in zijn leven zou willen realiseren welkom. Ik richt mij echter vooral op werknemers in het basisonderwijs.

  1. Leerkrachten of ondersteuners die dreigen vast te lopen.
    Denk hierbij aan medewerkers die zich onzeker voelen, last hebben van stress, twijfelen over hun toekomst, het werkplezier missen, die niet meer bij hun passie kunnen geraken. 
  2. (Startende) Leerkrachten die coaching op competenties en of vaardigheden nodig hebben.

Ontdekkingssessies

 

Ontdekkingssessies zijn gratis. We maken een afspraak over tijd en locatie van dit gesprek. (duurt ca. 90 minuten)

Een ontdekkingssessie levert je altijd nieuwe inzichten op waarmee je aan de slag kunt.

 

Coaching trajecten

 

Coaching trajecten vinden plaats op basis van een offerte. In principe duurt een traject ongeveer 3 maanden. Na die tijd kijken we of er een vervolg traject nodig of gewenst is.
Tijdens een coaching traject ontmoeten we elkaar eens in de twee weken, maar als het nodig is vaker. Ik ben als coach gedurende het traject altijd bereikbaar voor je.
Een traject kost € 350,- (exc. BTW) per maand.

 

Praktijkbegeleiding

 

Voor het begeleiden van leerkrachten in de praktijk, maak ik in overleg met de werkgever en cliënt een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan staan de doelen en aanpak omschreven. De prijs is afhankelijk van het aantal uren, dat nodig is voor de uitvoering. In principe reken ik € 65,- (exc. BTW) per uur.